Abonnementsaftaler

Disse særlige samarbejdsbetingelser ved abonnementsaftaler er både gældende ved handels- og forbrugerkøb. Nærværende betingelser anses for værende en integreret del af Frugt.dk’s generelle betingelser ved handels- og forbrugerkøb, og når der henvises til abonnementsaftalen eller abonnement, er det ligeledes en henvisning til Frugt.dk’s generelle samarbejdsbetingelser.

Ifm. reklamation, fortrydelsesret samt klager henvises der ligeså til Frugt.dk’s samarbejdsbetingelser.

1. Købers ændring af abonnement

Køber kan frit ændre abonnementsaftalen. Dette gøres skriftligt til Frugt.dk med én måneds varsel + indeværende måned, med mindre andet er aftalt.

2. Frugt.dk’s ændring af abonnement

Frugt.dk kan ændre abonnementsaftalen eller vilkårene i forbindelse hermed skriftligt med én måneds varsel + indeværende måned (”ændringsdatoen”). Såfremt køber ikke ønsker at fortsætte sit abonnement efter ændringerne, kan denne frit opsige abonnementet til udløb pr. ændringsdatoen inden for 5 hverdage, ellers fortsætter abonnementet på de ændrede vilkår.

3. Købers opsigelse

Køber kan opsige abonnementsaftalen med én uges varsel. Dette gøres via skriftlig henvendelse til frugt.dk.

4. Frugt.dk’s opsigelse

Frugt.dk kan opsige købers abonnementsaftale straks, såfremt køber misligholder abonnementsaftalen. Misligholdelse kan fx være, hvis køber ikke betaler sit abonnement inden for forfaldsdatoen.

5. Pris og betaling

Køber betaler en månedlig pris for sit abonnement, og fakturaen for abonnementet forfalder således månedligt den næstsidste bankdag i måneden. Såfremt køber betaler for sent er Frugt.dk berettiget til at opkræve et rykkergebyr, og Frugt.dk kan vælge fremover at kræve forudbetaling eller kontantbetaling.

6. Ændring af pris på abonnement

Frugt.dk kan højst regulere prisen én gang årligt uanset abonnementstype.

Frugt.dk kan højst regulere prisen med op til fem (5) procent uden at varsle køber først. Prisen på abonnementet fremgår altid på fakturaen. Såfremt prisen på købers abonnement ændrer sig med mere end fem (5) procent, sender Frugt.dk et skriftligt varsel, senest én måned før, herom. Her vil Frugt.dk skrive abonnementets nye pris samt forklare, hvorfor prisen er blevet ændret.

Såfremt køber ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, skal denne opsige det, jf. betingelserne i pkt. 3. Hvis frugt.dk ikke modtager en opsigelse fra køber, forsætter abonnementet med den regulerede pris.

7. Nøgler/adgangskort

Køber udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangskort. I tilfælde af Frugt.dk medarbejderens tab af de overdragne nøgler/adgangskort, erstatter Frugt.dk kun de direkte omkostninger til reproduktion af de(n) eller de tabte nøgler/adgangskort dog op til 50.000 kr. pr. år. men ikke andre skader eller tab lidt af køber. Omstilling/udskiftning af låsesystemer erstattes ikke.

Se iøvrigt vores samarbejdsbetingelser her.

KEND OS PÅ KUNDESERVICEN


Anni Øst
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk


Christina Heintze
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk