Kurven er tom.
0 varer
0,00 kr.
Levering Gratis I alt 0,00 kr.
Menu
No products in the cart.
0 varer
0,00 kr.
Levering Gratis I alt 0,00 kr.
No products in the cart.
0 varer
0,00 kr.
Levering Gratis I alt 0,00 kr.
Menu

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Priser

Frugt.dk levere udelukkende til B2B.

Alle priser er i Danske Kroner ( DKK ) eks.. Moms.

 

Ændringer

Frugtbestillinger og eller ændringer til førstkommende mandag skal være frugt.dk i hænde onsdage inden kl. 16.00.

Bestillinger og eller ændringer til onsdag skal være frugt.dk i hænde mandage inden kl. 12.00.

 

Levering

Frugt.dk levere frugtordninger ud til virksomheder i hele Danmark- ekskl. Ikke brofaste øer. Bornholm dog undtaget hvor der er levering mandag.

Der tilføjes leveringsomkostning på kr. 59,00 pr. levering pr. leveringsadresse.

Varer afleveres centralt. Det vil være enten i receptionen, vareindleveringen eller indenfor ved hoveddøren. Samme sted skal tomme kurve og andet returgods sættes til chaufføren.

Omdeling kan aftales efter behov.

Ved omdeling tilføjes et omdelingstillæg på kr. 30,00 pr. leveringssted.

Buketter og gaver til privatadresser tilføjes leveringsomkostning på kr. 100,00 pr. levering pr. private leveringsadresse.

 

Andre forhold

Leveringer mellem kl. 7.00 – 14.00 alle ugens dage.

Ved forgæves levering hæfter køberen selv for leverancen.

Frugt.dk forbeholder sig retten til at fakturere kr. 30,00 pr. manglende eller mistet kurv.

 

Prisreguleringer

Frugt.dk forbeholder sig ret til at prisregulere i forhold til gældende Dansk lovgivning.

 

Betalingsbetingelser

Netto 8 dage.

Der faktureres ved abonnement, bagud den sidste hverdag i hver måned.

 Sker betalingen ikke rettidigt, tilskriver frugt.dk renter fra forfaldsdag svarende til referencesatsen med et tillæg på 7 % p.a.

Frugt.dk forbeholder sig ret til at gennemføre forud fakturering i særlige tilfælde som f.eks. kildevand på palle.

I tilfælde af forsinket betaling er frugt.dk berettiget til at ophæve aftalen uden varsel og kræve erstatning for tab i den anledning, herunder det aftalte vederlag og afholdte omkostninger i en periode svarende til det aftalte opsigelsesvarsel.

 

Reklamationsret

Reklamationer skal ske samme dag til frugt@frugt.dk.

 

Opsigelse af frugt abonnement

Abonnementsaftalen kan opsiges med én uges varsel, af begge parter. Dette gøres skriftligt på mail.

 

Nøgler/adgangskort

Køber kan udlevere, mod kvittering, det nødvendige antal nøgler/adgangskort. Disse opbevarer frugt.dk i et sikkert pengeskab, hvor chaufføren kun får dem udleveret, ved planlagt kørsel til kunden.

 

Klagemuligheder – oversigt og links

Har Køber en klage over frugt.dk og frugt.dk’s håndtering af en reklamation eller fortrydelsessituation, kan der sendes en klage til: Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby: www.forbrug.dk

 

Forbehold

Der tages forbehold for evt. udsolgte varer.

 

Force Majeure

Ved force majeure suspenderes frugt.dk’s forpligtelse i henhold til aftalen. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (varslet såvel som uvarslet), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, epidemi.

Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen.

 

Tvister

Tvister opstået i forbindelse med kundeordre eller andet, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Sagen anlægges ved de ordinære domstole efter dansk rets værnetingsregler.